De Passion

6 April 2023

Op donderdag 6 april wordt weer de Passion uitgezonden, een hedendaagse vertelling van het verhaal over het lijden en sterven van Jezus. Dit jaar is het thema ‘Leun op mij’. Van harte welkom om samen de Passion te kijken!

Vanaf 20:00 welkom in Het Kompas, Van Ghentlaan 47 in Hilversum

Om 18:00 welkom in De Geus, Geuzenweg 84 voor een buurtmaaltijd. Aansluitend kijken we samen de Passion.

Om 20:15 in de ontmoetingsruimte van wijkcentrum Lopes Dias, Lopes Diaslaan 213 in Hilversum.

De uitzending begint om 20:30 en duurt tot 22:00.