Ds. Bert Renkema bevestigd in Gasthuiskerk Middelburg

juni 5, 2018

Afgelopen zondag 25 maart, nam Ds. Bert Renkema afscheid van onze samenwerkingsgemeente. Na bijna 10 jaar verbonden te zijn geweest aan de Rehobothgemeente – en later de Verbinding – heeft Bert het beroep vanuit de CGK in Middelburg aangenomen. Dat betekende afscheid nemen van een tijdperk, vol bijzondere momenten, hoogte- maar ook dieptepunten.

Afscheid

Gemeenteleden spraken warme woorden van dank en waardering voor alle jaren dat Bert zich voor de gemeente heeft mogen inzetten. De kern van de dienst ging over de zegen. Wie achter blijft, wie verder trekt.. we bidden elkaar Gods zegen toe. Voor Bert, Miranda en de kinderen ook een nieuw begin. Waarbij zij – en wij met hen – in de overtuiging leven dat Jezus Christus zijn gemeente bewaart en leidt. En dan is het goed. Samen in vertrouwen vooruit zien naar wat Hij een ieder zal geven.

Een nieuw begin

In het bijzijn van verschillende gemeenteleden uit Hilversum – en de nieuwe gemeente in Middelburg – werd Ds. Bert Renkema op zondag 8 april bevestigd in Middelburg. Op dit moment is wijkgemeente Rehoboth vacant en wordt binnen de Verbinding gekeken hoe deze plek het best ingevuld kan worden voor de toekomst.

39517002930_603ec99559_k

Ds. Willem van ’t Spijker leidt de bevestigingsdienst in Middelburg