Missionair werker

Martijn Dreschler

De Verbinding heeft ook een missionair werker: Martijn Dreschler.

Missionair werker Hilversum

Missionair werker Hilversum

Geboeid door sociale, culturele en religieuze veranderingen in Nederland. Gegroeid in een bewust, duurzaam, sociaal en zinvol leven door het volgen van Jezus. Gepassioneerd voor het zoeken naar verbinding tussen mensen, God en de wereld.

Voor een persoonlijk gesprek of een gezellig bakje koffie kun je missionair werker Martijn Dreschler regelmatig vinden in Lopes Dias. Je kunt hem ook per mail bereiken via voorhilversum@gmail.com.

Betrokkenheid in Hilversum

De kerken van de Verbinding hebben de overtuiging dat Jezus Christus onvoorstelbaar veel van mensen houdt, en willen zich inzetten om bij te dragen aan de bloei van Hilversum en alle mensen die daar wonen. Daarbij draagt de Verbinding uit dat de Bijbel geen stoffig en achterhaald boek is, maar dat deze oude boodschap in de 21e eeuw nog steeds mensen kan prikkelen, uitdagen en in beweging kan zetten.

Activiteiten in de buurt

Naast de activiteiten die de diaconie uitvoert, vinden we onderlinge betrokkenheid in de verschillende buurten van Hilversum erg belangrijk. Daarom worden verschillende activiteiten georganiseerd voor alle kinderen uit de buurt, wordt er vrijwilligerswerk in Hilversum opgepakt en stellen we onze gebouwen beschikbaar als ontmoetingsplek voor de wijk. Ook houden we geregeld maaltijden met de buurt. Mogen we jou daar ook eens ontmoeten?