Kinderwerk: Rehoboth

We vinden het belangrijk dat kinderen Jezus Christus persoonlijk leren kennen, en dit materiaal sluit goed aan bij hun belevingswereld en emotionele ontwikkeling. En zeker niet onbelangrijk, het bevat een grote dosis humor en creativiteit!

Om een zo veilig mogelijke omgeving voor de kinderen te creëren hanteren wij naast het materiaal ook een maatjessysteem. Dit houdt in dat ieder kind gekoppeld is aan een volwassene binnen het Promiseland-team. Dit maatje onderhoudt contact met de ouders, stuurt het kind een kaart met zijn/haar verjaardag en draagt er zorg voor dat Promiseland een vertrouwde omgeving blijft.

Organisatie
Promiseland is een programma wat door de gemeente breed gedragen wordt. Er zijn programmaleiders die iedere week de kinderen op een speelse manier onderwijzen over een bijbels verhaal, een toneelteam dat de programmaleider ondersteunt met behulp van bijvoorbeeld een toneelspel, poppenkast en informatieve filmpjes. Een muziekteam zorgt voor de muzikale begeleiding van de liederen en daarnaast is er een groep mensen die ‘extra handjes’ leveren bij het knutselen of overige activiteiten.

Voor wie is Promiseland?
Voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. Ben je een keer bij ons op bezoek in de kerk? Ook dan ben je van harte welkom!

Team Promiseland

Team Promiseland

 

Wanneer vindt Promiseland plaats?
Iedere zondag tijdens de ochtenddienst. We starten direct om 10 uur. Aan het einde van de dienst komen we nog even terug in de kerk om te vertellen waar we het over gehad hebben. Daarnaast organiseren wij twee keer per jaar een maatjesmiddag en sluiten we het seizoen af met een leuke activiteit zoals een bezoek aan Oud Valkeveen, de dierentuin etc.

Bekijk het kinderwerk in een andere wijkgemeente:

 

Vragen over het kinderwerk?

Neem contact met ons op.