Kinderwerk: Schuilhof

De PelgrimParels

De PelgrimParels (kinderen in de leeftijd van 3-4 jaar) starten in de reguliere kerkdienst en gaan op een gezet moment met elkaar naar een eigen ruimte. Naast een welkom rondje ‘hoe is het met jou’ werken we met de methode van Hanna Holwerda, ‘God heeft jou gemaakt’, dit sluit aan bij de Prentenbijbel. Tijdens de collecte komen de kinderen weer terug in de kerk.

De Go(u)dzoekers

De Go(u)dzoekers is er voor kinderen uit groep 2 t/m groep 4 van de basisschool. Ook zij starten eerst in de kerk, voordat zij met elkaar naar hun eigen ruimte vertrekken. In deze groep wordt de methode van Vertel Het Maar gebruikt.

De SchatGravers

De SchatGravers is er voor de kinderen uit groep 5 t/m groep 7 van de basisschool. Zij komen niet iedere week samen, maar 2x per maand. De SchatGravers beginnen om 10 uur in de tuinzaal (ingang buitenom). We behandelen met elkaar een bijbels onderwerp. Dat doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met spel, muziek, een eenvoudige bijbelstudie of een knutselwerk.

Bekijk het kinderwerk in een andere wijkgemeente:

 

Vragen over het kinderwerk?

Neem contact met ons op.