Lijdenstijd Vespers

maart 26, 2018

Er staan in het tweede deel van het Bijbelboek Jesaja vier belangrijke profetieën over de ‘dienaar van de HEER.’ In navolging van het Nieuwe Testament heeft de kerk van alle eeuwen de vervulling van deze profetieën betrokken op Jezus van Nazaret

De Bijbellezingen uit Jesaja worden deze week aangevuld door de lezingen uit Matteüs 26-28. Zij beschrijven de laatste momenten van Jezus’ lijden en sterven als de beloofde en langverwachte dienaar van de HEER. Door zijn opstanding op Paasmorgen uit de dood is er hoop voor al Gods kinderen. Maar voordat het Pasen kan worden gaat Jezus – als de dienaar van de HEER – zijn weg van lijden en sterven.

 

De vespers zijn steeds om 19.30 uur

 

Maandag 26 maart Schuilhof
De lijdende dienaar van de HEER – geroepen
(Jesaja 42:1-7 en Matteüs 26:57-68)

Dinsdag 27 maart Diependaalse Kerk
De lijdende dienaar van de HEER – beschuldigd
(Jesaja 49:1-6 en Matteüs 27:11-14)

Woensdag 28 maart Rehoboth
De lijdende dienaar van de HEER – bespot
(Jesaja 50:4-11 en Matteüs 27:27-31)

Donderdag 29 maart Pniël
De lijdende dienaar van de HEER – verstoten
(Jesaja 52:13-53:5 en Matteüs 27:32-44)

Vrijdag 30 maart Goede Vrijdag dienst in de Pniël met HA
De lijdende dienaar van de HEER – gebroken
(Jesaja 53:5-8 en Matteüs 27:45-50)

Zaterdag 31 maart Grote Kerk
mmv gelegenheidskoor de Verbinding of Edoza
De lijdende dienaar van de HEER – verlaten
(Jesaja 53:6-9 en Matteüs 27:57-61)

Zondag 1 april, Eerste Paasdag
De lijdende dienaar van de HEER – gezegend
(Jesaja 53:10-12 en Matteüs 28:1-10)