Gemeenteproject: Feest van het koninkrijk

Feest van het koninkrijk

In het Onze Vader leert Jezus ons vurig bidden om de komst van Gods Koninkrijk op aarde. En Hij zendt ons uit om het te verkondigen. Maar hoe zit het nou met dat Koninkrijk – is het al aangebroken, of komt het nog? En wat betekent het voor ons gemeente-zijn? Tijdens dit nieuwe gemeenteproject gaan we hier met elkaar naar op zoek en gaan we daarnaast de opdracht van Jezus in praktijk brengen.

Het ‘Feest van het koninkrijk’ zal in de eerste plaats aan de orde komen als onderwerp tijdens de preken in de drie wijkgemeenten. Daarnaast zal het ook onderwerp van gesprek zijn bij pastorale bezoeken en contacten, bij de jeugd op de verenigingen en wordt het uitgebreid behandeld binnen het kringenwerk. Doel van dit project is om samen meer te weten komen over Gods Koninkrijk en elkaar daarbij als gemeente beter leren kennen.

 

Iedereen is uitgenodigd om mee te doen aan het
‘Feest van het koninkrijk’.

 

Dit project gaat vanaf midden september van start. We zullen daarbij gebruik maken van het boek ‘Feest van het Koninkrijk’ van Ronald Westerbeek. Deze zal door de kerk worden aangeschaft.

 

Tijdens het project staan er 6 thema’s centraal:

 

 • Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden
  God is onze Vader en wij bidden als zijn geliefde dochters en zonen
 • Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel.
  God maakt zijn schepping heel en wij worden betrokken in die heelmaking
 • Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
  God brengt recht en nodigt ons uit om een gemeenschap van gerechtigheid te zijn
 • Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
  Wij mogen leven in vrijheid- als vergeven mensen die ook elkaar vergeven
 • En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.
  God bevrijdt en nodigt ons uit om een bevrijdende gemeenschap te zijn
 • Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.
  God maakt het waar en Hij nodigt ons uit om te leven vanuit zijn toekomst.

 

Daarnaast is er tijdens het project volop ruimte voor ondersteunende activiteiten, zullen er sprekers uitgenodigd worden en zullen er missionaire activiteiten ontwikkeld worden samen met onze missionair werker Martijn Dreschler.

Heb je vragen over dit project? Of wil je er meer over weten? Neem dan contact met ons op!

gemeenteproject