Giften en donaties

Uw financiële bijdrage telt!

CGKV De Verbinding is volledig afhankelijk van giften. Met uw financiële hulp kunnen wij het Evangelie van Jezus Christus in Hilversum blijven brengen. Uw gift is hard nodig en wordt gebruikt voor gebouwen, activiteiten en betaalde werknemers van onze kerk zoals de dominees, kosters en kerkelijke werkers.

Maak uw gift over via: NL56INGB0000671901

Diaconie

Het team diakenen maakt deel uit van de kerkraad en biedt hulp aan kerkleden in financiële nood en goede doelen, bijvoorbeeld daklozen opvang of de voedselbank. Wilt u hun werk steunen? Maak dan uw gift over via onderstaand rekeningnummer.

NL24RABO0107326825 ten name van ‘Diaconie de Verbinding Hilversum’

De Verbinding heeft een ANBI status, waardoor giften aan de kerk, zoals de VKB, giften voor de diaconie of andere incidentele giften, in aanmerking kunnen komen voor aftrek van de inkomstenbelasting.