Jeugdwerk

Visie

De visie op jeugd binnen De Verbinding luidt als volgt:

Kinderen en jongeren hebben een plek in de gemeente waar ze zich gekend en geborgen weten en waar ze kunnen ontdekken wie de Here God voor hen is, Hem gaan lief hebben en met Hem gaan leven.

 

Jeugdverenigingen voor alle leeftijden

Voor de jongeren (ook buiten de Verbinding) worden dan ook verschillende activiteiten georganiseerd. Denk hierbij aan jeugddiensten of een gezamenlijk startweekend. Daarnaast is er voor de verschillende leeftijdscategorieën een eigen vereniging waarin de jeugd samen met elkaar optrekt. Lees hiernaast meer informatie over de verschillende jeugdverenigingen binnen De Verbinding.

Heb je vragen over het jeugdwerk? Neem dan contact met ons op!

De Bijbeltrotters

Voor alle jeugd van 11 & 12 jaar 

De Bijbeltrotters is er voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool. Alle kinderen uit De Verbinding (ook vriendjes & vriendinnetjes van buitenaf) zijn welkom!

Eén keer in de maand hebben we op zaterdag een activiteit. Dat kan een sportieve activiteit zijn, een creatieve activiteit, een film- of spelletjesavond.

Lees meer >

Youth Alive!

Voor alle jeugd van 12 tot 16 jaar 

Youth Alive! is er speciaal voor jongeren van 12 tot 16 jaar. De avonden bestaan uit spelletjes, stukje bijbelstudie, ontspanning, sinterklaas en kerstviering en een te gek afsluitingskamp!

Lees meer >

JV NEXUS

Voor alle jeugd vanaf 16 jaar

JV Nexus is een jeugdvereniging van de Verbinding voor jongeren vanaf 16 jaar. Een jeugdvereniging waar het voornamelijk belangrijk is dat jij je vrij en niet geremd voelt.

Lees meer >