Onze predikanten

De Pniëlkerk

Predikant Willen van ’t Spijker;

“Ik ben een gedreven mens, die geraakt is door het Evangelie en van daaruit betrokken is op medemens en schepping. Een tijdlang heb ik buiten Nederland gewerkt waardoor mijn blikrichting enorm verwijd is.”

Rol binnen de Verbinding Ik ben wijkpredikant voor de gemeente rondom de Pniëlkerk. Daarnaast wil ik steeds op zoek naar mogelijkheden om mijn interesse voor zending en oecumene te vertalen naar concrete toepassingen in de Hilversumse context.Betekenis van de VerbindingDe Verbinding is voor mij een zichtbaar worden van kerken die boven eigen historie en verworvenheid uit kunnen stijgen. Zo kunnen zij laten zien hoe het Evangelie aan mensen de kracht geeft om nieuwe wegen te gaan. Daarbij zal – vanuit de verbinding aan het Evangelie – steeds meer betrokkenheid komen op de medemens en de maatschappij.Toekomst van de Verbinding Zou het niet fantastisch zijn als de Verbinding in deze wereld kan laten zien hoe er samen geleefd kan worden door mensen die allemaal verschillend zijn, verschillende interesses hebben, belangen zelfs, maar die desondanks een werkelijke samenleving zijn, die boven tegenstellingen kan uitgroeien.

De Rehoboth

Predikant Bert Renkema;

“Ik ben elke keer verwonderd  over wat God ons in de bijbel te bieden heeft. Over Zichzelf, over jou en mij, over de wereld en zijn koninkrijk.”

Rol binnen de VerbindingBij ‘De Verbinding’ denk ik in de eerste plaats aan de verbinding met God onze Schepper, onze hemelse Vader. En ik word er elke keer weer blij van om in de verkondiging van het Evangelie en in gesprekken op dié band die God in Christus, zijn Zoon, met mensen is aangegaan, te mogen wijzen. Daarnaast gaat het in de gemeente van Christus ook om de band aan elkaar. God brengt broers en zussen in het geloof samen als één familie, in die ene verbinding aan de Vader. Wáár in de samenleving vind je zoiets? Het is een voorrecht en – eerlijk – soms ook een uitdaging. Maar geloven in God maakt je rijk aan de ander!Betekenis van de VerbindingEén ding moeten we als gemeente niet vergeten. Van harte hoop ik dat we geïnspireerd vanuit die Verbinding met God en bemoedigd door die verbinding aan elkaar, de verbinding met de mensen om ons heen niet vergeten. De gemeente van Christus is er niet allereerst voor zichzelf. Maar tot een getuigenis en tot dienst aan de wereld.Toekomst van de VerbindingLaat ‘De Verbinding’ een plek zijn waar iédereen welkom is, ongeacht wié iemand is, wáár vandaan iemand komt en wát iemand met zich meebrengt…

De Schuilhof

Predikant Gertjan Oosterhuis;

“We moeten af van het idee, dat geloven in God iets zou zijn van vroeger, voor mensen met een bekrompen visie. In onze wereld wordt pijnlijk duidelijk dat de mensheid het op z’n eigen kracht en oordeel niet redt. Dan moet je op zoek naar antwoorden die het verschil kunnen maken. In zijn Woord reikt God die aan.”

Rol binnen de VerbindingMijn rol binnen de Verbinding is die van wijkpredikant voor de leden van de Schuilhof. Maar preken doe ik uiteraard ook in de andere kerkgebouwen en ik ook in het jeugdwerk heb ik een gemeente brede taak.

Daarnaast draag ik bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de Verbinding als geheel. In al die rollen wil ik werken aan de verkondiging van het goede nieuws van Jezus Christus aan de mensen van de eigen gemeente en van alle anderen die het willen horen.

Betekenis van de VerbindingIk ben pas predikant geworden in de Verbinding nadat de fusie een feit was. Ik hoop dat ik daarom kan bijdragen aan de vanzelfsprekendheid van deze samenwerking. Ik denk dat de Verbinding meer dan de vroegere deelgemeenten de kans heeft om naar buiten te kijken en naar voren te kijken. De vroegere kerken hadden namen, bestaande uit afkortingen, die eigelijk altijd terugverwijzen naar het verleden, en naar de kerkelijke strijd waaruit het betreffende kerkverband is ontstaan. Toekomst van de VerbindingDe Verbinding is dan een teken van hoop. Breuken kunnen worden geheeld, en Christenen kunnen samen optrekken en bouwen aan een nieuwe identiteit en betekenis voor de kerk. Zowel voor de leden als voor de samenleving.