Wat we doen

Wat doen we

Naast de kerkdiensten op zondag zien we elkaar op doordeweekse kringavonden waar we met elkaar praten over ons geloof en leven. Over de mooie dingen die we meemaken, maar ook moeilijke of lastige ervaringen worden gedeeld.We willen er graag zijn voor de mensen om ons heen. Er ontstaan mooie vriendschappen met mensen zowel binnen als buiten onze gemeenschap.

We zien elkaar dan ook niet alleen in de kerk, maar ook met een kop koffie aan de keukentafel, op een kraambezoek, op ziekenbezoek of met een biertje in de kroeg. Ook zijn we er voor degenen die niet snel voor zichzelf zullen of kunnen opkomen: daklozen, eenzamen, vluchtelingen, ouderen en mensen met financiële problemen. Wil je ook hen ook graag helpen? Stuur dan een mailtje naar diaconie@deverbindinghilversum.nl.

Heb je zelf hulp nodig? Mail dan ook gerust naar diaconie@deverbindinghilversum.nl.

Binnen de gemeente

doen wij dit door aandacht te hebben voor elkaar, te helpen bij nood, te troosten bij verdriet en het vieren van vreugde. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de jeugd en het afnemen van eenzaamheid bij o.a. ouderen en zieken.

In Hilversum

biedt de Verbinding concrete hulp aan inwoners die in moeilijke omstandigheden verkeren. Daarbij komen we op voor belangen van Hilversummers die in armoede en eenzaamheid leven. Door samen te werken met andere kerkelijke gemeenten wordt actief gecommuniceerd met Raad, College van B&W, de gemeente Hilversum en hulpverlenende instanties om zo zichtbaar te zijn en te blijven.

Nationaal en wereldwijd

steunt de Verbinding mensen die lijden onder onrecht, armoede en (natuur)geweld. Lokale organisaties op het gebied van gezondheidszorg, armoedebestrijding, onderwijs en landbouw steunen wij financieel. We bevorderen het naleven van rechten van de mens en initiatieven om bevolkingsgroepen met elkaar te verzoenen.