Wie we zijn

De Verbinding

De Verbinding is een christelijke geloofsgemeenschap die ontstaan is uit drie gereformeerde kerken. Elke zondag is er om 10.00 uur en om 17:00 uur de mogelijkheid om naar de kerk te gaan.

Daar lezen we uit de Bijbel, bidden we en zingen we samen. En er is een dominee die een preek houdt over een tekst of thema uit de Bijbel. Kom gerust eens kijken! Na afloop is de koffie goed.

Samenwerkingsgemeente

Met deze samenwerkingsgemeente geven wij gehoor aan de roeping van het gebed van onze Heer in Johannes 17 vs 21: “Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.”

Visie

De Verbinding is een eigentijdse en voluit gereformeerde samenwerkingsgemeente, gefundeerd op Schrift en belijdenis, die leeft in de blijde verwachting van Jezus’ komst.

Missie

De Verbinding vormt een gemeenschap die dichterbij God, dichterbij elkaar en dichterbij de wereld leeft, met als opdracht het woord van Jezus Christus: ‘Laat je licht schijnen’.

Wat we geloven

We geloven in God die de wereld geschapen heeft. We geloven dat Jezus, Gods zoon, als mens bestaan heeft en dat Hij 2000 jaar na zijn dood nog steeds levens kan veranderen. We geloven dat alleen Jezus echte rust en vrede kan geven. Een rust die niet te vinden is door het hebben van een goede reputatie, veel kennis, geld of macht. En we geloven in de heilige Geest die ons leven verandert.

Tof als jij het er mee eens bent. Denk jij er anders over? Interessant. Kom eens langs om van gedachten te wisselen!