Wie we zijn

De Verbinding

De Verbinding is een christelijke geloofsgemeenschap die ontstaan is uit drie gereformeerde kerken. Elke zondag is er om 10.00 uur een kerkdienst. Ook in de middag of avond kan je naar de kerk, dan hebben we speciale diensten op wisselende tijden. Houd hiervoor de voorpagina in de gaten of bekijk het volledige programma op de kerkdiensten pagina.

Daar lezen we uit de Bijbel, bidden we en zingen we samen. En er is een dominee die een preek houdt over een tekst of thema uit de Bijbel. Kom gerust eens kijken! Na afloop is de koffie goed.

Samenwerkingsgemeente

Met deze samenwerkingsgemeente geven wij gehoor aan de roeping van het gebed van onze Heer in Johannes 17 vs 21: “Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.”

Visie

De Verbinding is een actieve en eigentijdse samenwerkingsgemeente.
In onze diensten ontmoeten we God en vieren Zijn Liefde, in alle veelkleurigheid van de gemeente.
De echo van die Liefde weerklinkt in de ontmoetingen van gemeenteleden, met de diversiteit van de eigen geloofsbeleving, uitingen en mogelijkheden.
In ontmoetingen met anderen willen we dat delen en daarvan getuigen.

Missie

Wij geloven dat God zich door Jezus Christus verbindt aan mensen.
Het is onze overtuiging dat verbinding met Jezus Christus het beste is dat mensen kan overkomen.
De Verbinding in Hilversum wil zo kerk van Christus zijn.
Een gemeenschap waar – met en voor elkaar – de verbinding met Jezus Christus steeds wordt gezocht en vernieuwd, wordt geleefd en gedeeld.

Wat we geloven

We geloven in God die de wereld geschapen heeft. We geloven dat Jezus, Gods zoon, als mens bestaan heeft en dat Hij 2000 jaar na zijn dood nog steeds levens kan veranderen. We geloven dat alleen Jezus echte rust en vrede kan geven. Een rust die niet te vinden is door het hebben van een goede reputatie, veel kennis, geld of macht. En we geloven in de heilige Geest die ons leven verandert.

Tof als jij het er mee eens bent. Denk jij er anders over? Interessant. Kom eens langs om van gedachten te wisselen!