Soli Deo Gloria: het laatste optreden

juni 5, 2018

Zondagochtend 6 mei heeft ons gemend koor Soli Deo Gloria voor het laatst gezongen in een kerkdienst in de Pniëlkerk. Dinsdag 22 mei heeft een extra ledenvergadering uitsluitsel gegeven over de toekomst van het koor.

Het laatste jaar is het ledenaantal snel minder geworden. Dit had te maken met een verhuizing, ziekte en ouderdom. Toch zongen de leden elke week met veel plezier. Het inzingen zorgde altijd voor vrolijke gezichten bij iedereen. Maar helaas heeft het bestuur toch moeten besluiten om per 1 juli 2018 Soli Deo Gloria op te heffen, na een indrukwekkend bestaan van 72 jaar.

Dankbaar kijkt het koor terug op de mooie momenten die deze jaren de revue passeerden. Concerten, jubilea, optredens in verzorgingshuizen enzovoort. 72 zingen tot eer van onze Hemelse Vader.

Het bestuur en alle koorleden danken alle trouwe supporters voor hun steun en aanwezigheid bij de concerten. Het geeft troost dat de lofzang nooit zal verstommen! Misschien niet meer door Soli Deo Gloria, maar er zijn genoeg alternatieven.